top of page
Village.png

Privacy Policy

Bij het insturen van uw gegevens ga je akkoord met ons privacybeleid:
 

Privacybeleid van Geek Village

1. Inleiding Geek Events VZW, met ondernemingsnummer 1007.269.972, respecteert de privacy van alle deelnemers en bezoekers van ons evenement, Geek Village. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verwerken en beschermen die u ons verstrekt wanneer u deelneemt aan ons evenement of onze diensten gebruikt.

2. Welke gegevens verzamelen wij?

Persoonlijke identificatie-informatie: Naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en eventuele andere contactgegevens die u vrijwillig verstrekt bij de registratie voor het evenement of tijdens het evenement.Gebruiksgegevens en voorkeuren: Informatie over hoe u onze website en diensten gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot verkeersgegevens en andere communicatiegegevens.

3. Hoe gebruiken wij uw gegevens? Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

Om uw registratie te verwerken en u deelname aan het evenement te faciliteren.Om u te informeren over wijzigingen, updates of aanvullende diensten gerelateerd aan Geek Village.Voor interne operationele en administratieve doeleinden.Om te voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen.

4. Met wie delen wij uw gegevens? Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, behalve in de volgende gevallen:

Dienstverleners en partners die ons helpen met de organisatie van het evenement en die aan gelijke privacyvoorwaarden moeten voldoen.Wanneer vereist door de wet of om juridische redenen, kunnen uw gegevens gedeeld worden met relevante autoriteiten.

5. Beveiliging van uw gegevens Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

6. Bewaring van gegevens Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

7. Uw rechten U heeft het recht om:

Toegang te vragen tot en correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.Te verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens.Overdraagbaarheid van gegevens te verzoeken.Klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken.

8. Wijzigingen in het privacybeleid Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Wijzigingen worden effectief zodra ze op onze website zijn gepubliceerd. Wij raden u aan dit beleid regelmatig te herzien.

Contact Voor vragen of verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid kunt u contact opnemen via ask@geekvillage.be.

Geek Village maakt deel uit van Geek Events vzw.
BE1007269972

bottom of page